Wanneer kinderoefentherapie:

Kindertherapie is aan te raden bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Kinderoefentherapie wordt onder andere toegepast als een kind:

  • laat is met kruipen, zitten of lopen
  • vaak valt
  • laat zonder zijwieltjes gaat fietsen
  • moeite heeft met leren zwemmen
  • angstig is met bewegen
  • onhandig is
  • druk is en zich slecht kan concentreren
  • moeite heeft met mooi, leesbaar schrijven
  • omkeringen maakt in cijfers en letters
  • problemen heeft met de ruimtelijke oriëntatie
  • moeite heeft met het vangen en gooien van een bal
  • bij sporten niet mee kan komen
  • geen goede houding heeft

Telnr.: 06-81492779                       Adres: Tielerwaard 61 3079 PV Rotterdam                      E-mail: verbrughcesar@cs.com