Wanneer Kinderoefentherapie

Wanneer kinderoefentherapie:

Kindertherapie is aan te raden bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Kinderoefentherapie wordt onder andere toegepast als een kind:

 • laat is met kruipen, zitten of lopen
 • vaak valt
 • laat zonder zijwieltjes gaat fietsen
 • moeite heeft met leren zwemmen
 • angstig is met bewegen
 • onhandig is
 • druk is en zich slecht kan concentreren
 • moeite heeft met mooi, leesbaar schrijven
 • omkeringen maakt in cijfers en letters
 • problemen heeft met de ruimtelijke oriëntatie
 • moeite heeft met het vangen en gooien van een bal
 • bij sporten niet mee kan komen
 • geen goede houding heeft
Schuiven naar boven