Wat is kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie:

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, rennen, klimmen, voetballen, fietsen, knutselen en schrijven. Bewegen is niet aan leeftijd gebonden en is behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar door verschillende factoren is het mogelijk dat een kind niet de motorische ontwikkeling doorloopt zoals je dat zou willen zien. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig.

De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen ( tot en met 18 jaar) met een motorische ontwikkelingsachterstand. Het doel van de therapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt en zo meer zelfvertrouwen krijgt.

De kinderoefentherapeut behandelt uiteraard ook kinderen met houdingsproblemen.

Schuiven naar boven