Werkwijze van de kinderoefentherapeut

Werkwijze van de kinderoefentherapeut:

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

De kinderoefentherapeut begint met een intake. Dan volgt een uitgebreid motorisch onderzoek, door middel van de movement ABC met aanvullende motorische observaties. Op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek schrijft de kinderoefentherpeut een onderzoeksverslag en stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op. Dit plan gaat altijd uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het plan richt zich vooral op de motoriek, maar houdt uiteraard ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Plezier in bewegen staat centraal. Er wordt bewogen binnen de bewegingswereld van het kind. Kinderen leren spelenderwijs ( weer ) wat goed en gezond bewegen is. Het resultaat: een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Schuiven naar boven